Nefret Söylemi Koleksiyonu


Nefret Söylemi Koleksiyonu, Hrant Dink Vakfı çatısı altında 2009’dan 2019’a kadar sistematik olarak yürütülen medya izleme çalışmasının sonucunda tespit edilen yaklaşık 16.500 nefret söylemi içeren haber kupürleri ve araştırma raporlarından oluşuyor.

Koleksiyonda, 50’ye yakın ulusal ve 500’e yakın yerel gazetenin hafta içi yayınların taranması sonucunda toplanan nefret söylemi kupürlerinin yanı sıra nefret söylemi ve ayrımcı söylem analizlerini içeren raporlar bulunuyor.

10 yıllık bu çalışma sonucunda oluşturulan bu koleksiyon, araştırmacılar, akademisyenler, medya çalışanları, politika yapıcılar, insan hakları savunucuları, sivil toplum çalışanlarının kullanımı hedeflenerek çevrimiçi erişime açık bir kaynak haline getirildi. Bu alanda yapılan en uzun soluklu çalışmanın verileriyle oluşturulan bu arşivin siyaset, medya ve iletişim gibi alanlarda yapılan çalışmalara kaynak oluşturması, kişi veya gazetelerden çok söyleme dikkat çekmesi, farkındalık yaratması hedefleniyor.

Hrant Dink Vakfı proje ekibi, medya takip ajansına ilettikleri anahtar kelimeler ile haberleri taraması sonucunda bu ajans tarafından iletilen haberleri medya izleme çalışması süresince teker teker inceleyerek nefret söylemi taraması yaptı. Bu tarama boyunca yapılan analiz çalışmasında, medya araştırmalarında sıkça kullanılan, eleştirel söylem analizi yönteminden faydalanıldı. Ayrıca burada okunan haberlerin nefret söylemi olarak işaretlenmesinin yanı sıra; amaç ve kapsam doğrultusunda nefret söylemi içerdiği tespit edilen metinler, benimsedikleri söylemin niteliğine dayanılarak kategorilere ayrıldı.

Nefret Söylemi Dijital Arşivindeki gazete kupürleri, nefret söyleminin niteliğine göre belirlenmiş kategorilerine, gazete adlarına, hedef alınan kimliklerin gruplarına ve zaman aralığına göre araştırılabiliyor.

Çalışmanın metodolojisine dair detaylı bilgileri Medya ve Nefret Söylemi II - Değişmeyen Sorular, Güncel Tartışmalar kitabında yayınlanan metodoloji ve araştırma deneyimini inceleyen makalelerde bulabilirsiniz.

Alt Koleksiyonlar

Medyada Nefret Söylemi Küpürleri
Hrant Dink Vakfı Nefret Söylemi Küpürleri alt koleksiyonunda, Vakfın 2009-2019 yıllarıarasında yürüttüğü ‘Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi’ projesi kapsamında Türkiye’dekiulusal ve yerel yazılı basın taranarak tespit...
Medyada Nefret Söylemi Küpürleri
Medyada Nefret Söylemi Raporları
Medyada Nefret Söylemi Raporları sistematik izleme ile elde edilen verilerin yıllık ve dört aylık değerlendirilmesini sunuyor. Proje kapsamında sistematik olarak sürdürülen ulusal ve yerel yazılı basında nefret söylemi izleme...
Ayrımcı Söylem Raporları
Hrant Dink Vakfı, medyada nefret söylemi izleme çalışmasına ek olarak, ayrımcı ve ötekileştirici mesajları nefret söylemine oranla daha örtük yollarla veren, dolaylı şekilde kurgulanmış söylemleri ayrımcı söylem dosyaları...