Ref. No: 2.3.1.10

Rapor Yazan / Üreten: Burak Demiryakan, Pınar Ensari Tarih: 2017-10-11 Diller: Türkçe, İngilizce


Trans Kadın Cinayeti Haberlerinde Ayrımcı Söylem

"Trans Kadın Cinayeti Haberlerinde Ayrımcı Söylem" raporu, medyada translara yönelik ayrımcı söylemi trans kadın cinayetlerinin haberleştirilme biçimleri açısından inceliyor. Ocak 2013 - Ağustos 2016 yılları arasında, ulusal yazılı basında yer bulan trans cinayeti haberlerinden temsili olarak seçilen 28 haber, eleştirel söylem analizi yöntemiyle incelendi ve trans kadınların mağduru olduğu cinayetler haberleştirilirken hangi araçlarla translara yönelik ayrımcılığın ve önyargıların pekiştirildiğine odaklanıldı.

Bulunan haber örneklerinin çoğunda trans cinayetleri, kullanılan haber kaynakları, hikâye kurgusu ve sözcüklerle meşrulaştırılıyor, önemsizleştiriliyor ve toplumsal bağlamından koparılıyor. İlk bölümde, haberler kaynakların nasıl seçildiğine bakarak incelendi ve bunun sonuçları tartışıldı. ‘Haberin kurgusu’ başlıklı ikinci bölümde haberlerin çerçevesine, nasıl sunulduğuna ve cinayet olayını nasıl bir bağlamda ele aldığına bakarak haberin anlatısına odaklanıldı. Üçüncü bölümde, haberdeki sözcük seçimlerinin translara yönelik ayrımcı dili nasıl yeniden ürettiğini ele alındı. Son bölümde ise, cinayeti hak haberciliği anlayışıyla ele alan olumlu haber örneklerine yer verildi.

Rapor kapsamında yapılan incelemede, yazılı basında yer alan trans cinayeti haberlerinde translara yönelik ayrımcı ve tehlikeli bir söylemin üretildiği görüldü. İncelenen örneklerin çoğunda, cinayetlerin nefret cinayeti olma ihtimaline hiç değinilmeyerek ve cinayetler normalleştirilerek translara yönelik başka şiddet biçimlerinin ve yeni nefret cinayetlerinin önü açılıyor. Dezavantajlı bir gruba yönelik bir suç işlendiğinde, habercilerin hak odaklı habercilik anlayışıyla, bu suçların nefret suçu olma ihtimalini göz önünde bulundurarak bu suçları haberleştirmesi gerekiyor. Aksi takdirde, bir cinayet üzerinden dezavantajlı bir toplumsal konuma sahip mağdura yönelik ayrımcı söylem yeniden üretildiğinde, bu söylemlerin yeni nefret suçlarının ve şiddet biçimlerinin kapısını aralamasıyla tehlikeli bir döngüye girilecektir. Bu açıdan bakıldığında trans cinayetlerinin, LGBTİ bireylerin toplumda, devlet mekanizmalarında ve hukuksal açıdan yaşadığı sistematik ayrımcılık ve şiddet biçimlerinden ve hatta bizatihi medyada temsil edilme biçimlerinden bağımsız düşünülmemesi gerekiyor. Medya ile toplumsal algı arasındaki ilişki düşünüldüğünde transların haklarını ihlal etmeyen ve translarla ilgili önyargıları pekiştirmeyen bir dil, toplumsal alanda transların uğradığı ayrımcılığın azalmasına yardımcı olacaktır.

  • Envanter Türü: Rapor
  • Rapor
  • Sayfa sayısı 32

Toplam Öğe: 15 Tüm Koleksiyon


2.3.1.15

Nefret Söylemi Koleksiyonu > Ayrımcı Söylem Raporları Rapor

Türkiye Yazılı Basınında Kürtlere Yönelik Ayrımcı Söylem: 2019 Yerel Seçimi Örneği Medyada Nefret Söylemi ve Ayrımcı Söylem 2019 Raporu, Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi Projesinin, 2019 yılı verileri, bu verilerin nicel ve nitel analizleriyle birlikte, yazılı basında Kürtlere yönelik ayrımcı söylemin...

Türkiye Yazılı Basınında Kürtlere Yönelik Ayrımcı Söylem: 2019 Yerel Seçimi Örneği
2.3.1.14

Nefret Söylemi Koleksiyonu > Ayrımcı Söylem Raporları Rapor

Türkiye Ulusal Basınında Cumartesi Anneleri/İnsanları Mayıs 1995-Eylül 2018 Gözaltına alındıktan sonra yakınlarının haber alamadığı Hasan Ocak’ın, işkenceedilmiş bedeninin İstanbul’da bir ormanda bulunduğu ve kimsesizler mezarlığınagömüldüğü, 15 Mayıs 1995’te ortaya çıktı....

Türkiye Ulusal Basınında Cumartesi Anneleri/İnsanları Mayıs 1995-Eylül 2018
2.3.1.13

Nefret Söylemi Koleksiyonu > Ayrımcı Söylem Raporları Rapor

Türkiye Yazılı Basınında Çocukların Temsili Bu rapor, Haziran 2018’de yazılı basında çocuklar hakkında üretilmiş haberlerin veköşe yazılarının içeriğine ve kurgusuna ilişkin bir incelemedir. Haber üretim süreç-lerinde yaygın olan pratikler ve bu süreçlere hâkim olan...

Türkiye Yazılı Basınında Çocukların Temsili
2.3.1.12

Nefret Söylemi Koleksiyonu > Ayrımcı Söylem Raporları Rapor

Medyada Suriyeli Mültecilere Yönelik Ayrımcılık: Yanlış Bilgilendirme ve Çarpıtma 2011 yılında başlayan iç savaş nedeniyle ülkelerinden göç etmek zorunda kalan Su-riyeli mültecilere yönelik önyargılar, ötekileştirme ve ayrımcılık, Türkiye’de kalışsürelerinin de uzamasıyla, giderek artıyor. Mültecilerin...

Medyada Suriyeli Mültecilere Yönelik Ayrımcılık: Yanlış Bilgilendirme ve Çarpıtma
2.3.1.11

Nefret Söylemi Koleksiyonu > Ayrımcı Söylem Raporları Rapor

Yazılı Basında Gâvur Söylemi "Yazılı Basında Gâvur Söylemi" raporunda, tarihsel, sosyolojik ve dilbilimsel olarak çok çeşitli çağrışımlarla yüklü olan ‘gâvur’ kelimesinin, Müslüman olmayan kimliklerin merhametsizlik, zalimlik ve düşmanlıkla...

Yazılı Basında Gâvur Söylemi
2.3.1.10

Nefret Söylemi Koleksiyonu > Ayrımcı Söylem Raporları Rapor

Trans Kadın Cinayeti Haberlerinde Ayrımcı Söylem "Trans Kadın Cinayeti Haberlerinde Ayrımcı Söylem" raporu, medyada translara yönelik ayrımcı söylemi trans kadın cinayetlerinin haberleştirilme biçimleri açısından inceliyor. Ocak 2013 - Ağustos 2016 yılları arasında, ulusal...

Trans Kadın Cinayeti Haberlerinde Ayrımcı Söylem
2.3.1.9

Nefret Söylemi Koleksiyonu > Ayrımcı Söylem Raporları Rapor

Karabağ'da Dört Gün Savaşı ve Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye Basınında Ayrımcı Söylem Analizi Hrant Dink Vakfı ve Imagine Center for Conflict Transformation iş birliği ile hazırlanan bu raporda, Karabağ sınır hattında Azerbaycan ve Ermenistan arasında, 2 Nisan 2016 sabaha karşı başlayan çatışmanın Azerbaycan,...

Karabağ'da Dört Gün Savaşı ve Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye Basınında Ayrımcı Söylem Analizi
2.3.1.8

Nefret Söylemi Koleksiyonu > Ayrımcı Söylem Raporları Rapor

Türkiye Medyasında Kadınların Temsili: Gazete ve İnternet Haberciliği “Türkiye Medyasında Kadınların Temsili: Gazete ve İnternet Haberciliği” raporu, kadınların faili yahut mağduru olduğu olayların haberleştirilme süreçlerini toplumsal cinsiyet açısından ele alıyor. Toplumsal cinsiyet...

Türkiye Medyasında Kadınların Temsili: Gazete ve İnternet Haberciliği
2.3.1.7

Nefret Söylemi Koleksiyonu > Ayrımcı Söylem Raporları Rapor

Basında 24 Nisan Ermeni Soykırımı'nı Anma Günü 1995-2015 Hrant Dink Vakfı tarafından 2009 - 2019 yılları arasında yürütülen “Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi” çalışması, Türkiye’de ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadeleye katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Çalışma,...

Basında 24 Nisan Ermeni Soykırımı'nı Anma Günü 1995-2015
2.3.1.6

Nefret Söylemi Koleksiyonu > Ayrımcı Söylem Raporları Rapor

Suriyeli Mültecilere Yönelik Ayrımcı Dil Hrant Dink Vakfı'nin 2009-2019 yılları arasında yürüttüğü Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi çalışması kapsamında basında Suriyeli mültecilere yönelen ayrımcı söylem konulu rapor yayımlandı. Hakan Ataman tarafından...

Suriyeli Mültecilere Yönelik Ayrımcı Dil

Son güncelleme: 2021-02-04 19:57:24