Ref. No: 2.3.1.12

Rapor Yazan / Üreten: Şenay Özden, Funda Tekin Tarih: 2018-03-08 Diller: Türkçe, İngilizce


Medyada Suriyeli Mültecilere Yönelik Ayrımcılık: Yanlış Bilgilendirme ve Çarpıtma

2011 yılında başlayan iç savaş nedeniyle ülkelerinden göç etmek zorunda kalan Su-riyeli mültecilere yönelik önyargılar, ötekileştirme ve ayrımcılık, Türkiye’de kalışsürelerinin de uzamasıyla, giderek artıyor. Mültecilerin toplumdan dışlanmasınaneden olan olumsuz algıların ve ayrımcı pratiklerin kamuoyunda yaygınlaşması-nın, başka toplumsal etkenlerle beraber, medyada oluşturulan olumsuz ‘Suriyeli’imgesiyle de yakından ilişkili olduğu, farklı kurum ve kişilerin yaptığı araştırmalar-da ortaya kondu.30 Suriyelilere yönelik nefret söyleminin, ayrımcı kanıların ve hattaşiddet eylemlerinin giderek arttığı bir dönemde hazırlanan bu raporda ise Suriyelimültecilerle ilgili haberlerde çarpıtmanın, iddiaların ve yanlış bilgilendirmenin, on-lara yönelik ayrımcılığı nasıl tetiklediği ve yaygınlaştırdığı analiz ediliyor.Bu rapor hazırlanırken, ‘Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi’ projesi kapsa-mında yapılan yazılı basın taramaları aracılığıyla elde edilen veriler ve tespit-lerden yola çıkıldı. Bu taramalar esnasında, Suriyelileri hedef alan söylemlerinönemli bir kısmının yanlış ve/veya eksik bilgilendirmeler, bağlamından koparıl-mış ifadeler, dayanaktan yoksun iddialar ve çarpıtmalar içerdiği gözlemlendi. Budoğrultuda, çalışma kapsamında öncelikle, Suriyelilere yönelik ayrımcı söyleminyaygınlaşmasında etkili olan bu tür içeriklerin yoğunlaştığı bağlamlar tespit edi-lerek “vatandaşlık”, “ekonomi”, “aile hayatı”, “eğitim” ve “suç” konu başlıklarıaltında kategorize edildi. Ardından, 2017 yılında yayımlanan ulusal ve yerel gaze-telerde bu konuları ele alan haber ve köşe yazıları tarandı. Ayrıca raporda konuedilen çarpıtmaların ve yanlış bilgilendirmelerin sosyal medyada çok daha fazlave hızlı yaygınlaştığı göz önünde bulundurularak, 2017 yılına ait sosyal medyapaylaşımlarından çarpıcı örnekler de raporun kapsamına dahil edildi.

105Rapor, mültecilik ve göç alanında çalışmalar yapan Şenay Özden’in, Suriyelilerinyasal statüsüne, Suriyeli mültecilere yönelik ‘misafir’ söylemine ve bu söyleminmülteciliğe hak temelli yaklaşımı engellemesine değindiği yazıyla başlıyor. Ar-dından, mültecilerin varlığının bir sorun olarak sunulduğu ve ayrımcı yargılarıyaygınlaştıran haberlerin taşıdığı temel özellikler özetleniyor. Sonrasında, farklıyöntemler ile çarpıtılmış bir ‘Suriyeli’ algısı oluşturan örnekler, üç bölüm altındaanaliz ediliyor. İlk olarak, kamuoyunu etkileme gücü olan siyasi figürlerin, Suriye-lileri bir propaganda aracı olarak kullandığı ve iddia niteliğindeki açıklamalarınınmedyada yeniden üretildiği metinler analiz ediliyor. İkinci bölümde, toplumsalve ekonomik sorunların esas nedenlerini görünmez kılarak, mültecileri bu sorun-ların kaynağı olarak işaretleyen haberler inceleniyor. Üçüncü bölümde ise, adlihaberlerde, tekrarlayan bir şekilde Suriyeli kimliğinin suç ile ilişkilendirilmesiyleyaratılan ‘korku’ atmosferinde medyanın oynadığı rol tartışmaya açılıyor. Rapor,hak odaklı haber örneklerinin incelenmesinin ardından, sonuç ve değerlendirmebölümüyle noktalanıyor.

"Medyada Suriyeli Mültecilere Yönelik Ayrımcılık: Yanlış Bilgilendirme ve Çarpıtma" raporuna, "Medyada Nefret Söylemi ve Ayrımcı Söylem 2017 Raporu"nun 103 ve 140. sayfaları arasında ulaşabilirsiniz.


  • Envanter Türü: Rapor
  • Rapor
  • Sayfa sayısı 37

Toplam Öğe: 15 Tüm Koleksiyon


2.3.1.15

Nefret Söylemi Koleksiyonu > Ayrımcı Söylem Raporları Rapor

Türkiye Yazılı Basınında Kürtlere Yönelik Ayrımcı Söylem: 2019 Yerel Seçimi Örneği Medyada Nefret Söylemi ve Ayrımcı Söylem 2019 Raporu, Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi Projesinin, 2019 yılı verileri, bu verilerin nicel ve nitel analizleriyle birlikte, yazılı basında Kürtlere yönelik ayrımcı söylemin...

Türkiye Yazılı Basınında Kürtlere Yönelik Ayrımcı Söylem: 2019 Yerel Seçimi Örneği
2.3.1.14

Nefret Söylemi Koleksiyonu > Ayrımcı Söylem Raporları Rapor

Türkiye Ulusal Basınında Cumartesi Anneleri/İnsanları Mayıs 1995-Eylül 2018 Gözaltına alındıktan sonra yakınlarının haber alamadığı Hasan Ocak’ın, işkenceedilmiş bedeninin İstanbul’da bir ormanda bulunduğu ve kimsesizler mezarlığınagömüldüğü, 15 Mayıs 1995’te ortaya çıktı....

Türkiye Ulusal Basınında Cumartesi Anneleri/İnsanları Mayıs 1995-Eylül 2018
2.3.1.13

Nefret Söylemi Koleksiyonu > Ayrımcı Söylem Raporları Rapor

Türkiye Yazılı Basınında Çocukların Temsili Bu rapor, Haziran 2018’de yazılı basında çocuklar hakkında üretilmiş haberlerin veköşe yazılarının içeriğine ve kurgusuna ilişkin bir incelemedir. Haber üretim süreç-lerinde yaygın olan pratikler ve bu süreçlere hâkim olan...

Türkiye Yazılı Basınında Çocukların Temsili
2.3.1.12

Nefret Söylemi Koleksiyonu > Ayrımcı Söylem Raporları Rapor

Medyada Suriyeli Mültecilere Yönelik Ayrımcılık: Yanlış Bilgilendirme ve Çarpıtma 2011 yılında başlayan iç savaş nedeniyle ülkelerinden göç etmek zorunda kalan Su-riyeli mültecilere yönelik önyargılar, ötekileştirme ve ayrımcılık, Türkiye’de kalışsürelerinin de uzamasıyla, giderek artıyor. Mültecilerin...

Medyada Suriyeli Mültecilere Yönelik Ayrımcılık: Yanlış Bilgilendirme ve Çarpıtma
2.3.1.11

Nefret Söylemi Koleksiyonu > Ayrımcı Söylem Raporları Rapor

Yazılı Basında Gâvur Söylemi "Yazılı Basında Gâvur Söylemi" raporunda, tarihsel, sosyolojik ve dilbilimsel olarak çok çeşitli çağrışımlarla yüklü olan ‘gâvur’ kelimesinin, Müslüman olmayan kimliklerin merhametsizlik, zalimlik ve düşmanlıkla...

Yazılı Basında Gâvur Söylemi
2.3.1.10

Nefret Söylemi Koleksiyonu > Ayrımcı Söylem Raporları Rapor

Trans Kadın Cinayeti Haberlerinde Ayrımcı Söylem "Trans Kadın Cinayeti Haberlerinde Ayrımcı Söylem" raporu, medyada translara yönelik ayrımcı söylemi trans kadın cinayetlerinin haberleştirilme biçimleri açısından inceliyor. Ocak 2013 - Ağustos 2016 yılları arasında, ulusal...

Trans Kadın Cinayeti Haberlerinde Ayrımcı Söylem
2.3.1.9

Nefret Söylemi Koleksiyonu > Ayrımcı Söylem Raporları Rapor

Karabağ'da Dört Gün Savaşı ve Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye Basınında Ayrımcı Söylem Analizi Hrant Dink Vakfı ve Imagine Center for Conflict Transformation iş birliği ile hazırlanan bu raporda, Karabağ sınır hattında Azerbaycan ve Ermenistan arasında, 2 Nisan 2016 sabaha karşı başlayan çatışmanın Azerbaycan,...

Karabağ'da Dört Gün Savaşı ve Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye Basınında Ayrımcı Söylem Analizi
2.3.1.8

Nefret Söylemi Koleksiyonu > Ayrımcı Söylem Raporları Rapor

Türkiye Medyasında Kadınların Temsili: Gazete ve İnternet Haberciliği “Türkiye Medyasında Kadınların Temsili: Gazete ve İnternet Haberciliği” raporu, kadınların faili yahut mağduru olduğu olayların haberleştirilme süreçlerini toplumsal cinsiyet açısından ele alıyor. Toplumsal cinsiyet...

Türkiye Medyasında Kadınların Temsili: Gazete ve İnternet Haberciliği
2.3.1.7

Nefret Söylemi Koleksiyonu > Ayrımcı Söylem Raporları Rapor

Basında 24 Nisan Ermeni Soykırımı'nı Anma Günü 1995-2015 Hrant Dink Vakfı tarafından 2009 - 2019 yılları arasında yürütülen “Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi” çalışması, Türkiye’de ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadeleye katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Çalışma,...

Basında 24 Nisan Ermeni Soykırımı'nı Anma Günü 1995-2015
2.3.1.6

Nefret Söylemi Koleksiyonu > Ayrımcı Söylem Raporları Rapor

Suriyeli Mültecilere Yönelik Ayrımcı Dil Hrant Dink Vakfı'nin 2009-2019 yılları arasında yürüttüğü Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi çalışması kapsamında basında Suriyeli mültecilere yönelen ayrımcı söylem konulu rapor yayımlandı. Hakan Ataman tarafından...

Suriyeli Mültecilere Yönelik Ayrımcı Dil

Son güncelleme: 2021-02-16 11:09:48